Kézi műszeres vizsgálatok
A nagy volumenben végzett mérővonati vizsgálatok mellett a kézi műszeres síndiagnosztikai szolgáltatások is széles körben megjelennek a MÁV KFV Kft. tevékenységében. A kézi eszközökkel végzett vizsgálatok alkalmazási köre jellemzően a mérővonat által nem vizsgált mellékvonalakra, állomási mellékvágányokra, kitérőkre, valamint a METRO és HÉV vonalakra terjed ki. Jelentős a szerepük továbbá a mérővonatok által kimutatott sínhibák utánvizsgálatában. A mérővonaton üzemelő mérőrendszereknek így megvan a kézi műszeres alternatívája az ultrahangos, örvényáramos vizsgálat, valamint a hullámos sínkopás és sínprofilmérés esetén.

Ultrahangos vizsgálat

Ultrahangos sínvizsgáló kiskocsi
A sínvizsgáló kiskocsi egyszerre 5 ultrahangos csatornát tud kezelni, mely lehetővé teszi kézi vizsgálatok esetén is egy menetben a sínkeresztmetszet egyidejű letapogatását több ultrahangos vizsgáló szondával. A kiskocsin az ultrahangos indikációk a mérővonathoz hasonlóan A képen és B képen elemezhetők. Lehetőség van továbbá az ultrahangos regisztrátum rögzítésére és mentésére, valamint az adott vizsgálaton belül a hibalista kezelés és jegyzőkönyv generálás is egy felületen valósul meg. Irodai környezetben lehetőség van továbbá az eredmények visszajátszására, elemzésére. A sínhibák minősítése az EN 17397-1:2020 szabvány alapján történik. A kézi ultrahangos sínvizsgáló kiskocsi megfelel az EN 16729-1:2016 szerinti követelményeknek.

Örvényáramos vizsgálat

Kézi örvényáramos vizsgáló eszköz
A kézi örvényáramos vizsgáló eszköz mérőszondáinak száma, pozíciója és kialakítása megegyezik a mérővonati rendszerrel, azaz sínszálanként 4-4 mérőfejjel történik a Head Check hibák vizsgálta. A szolgáltatott eredmények szintén megegyeznek a gépi örvényáramos mérőrendszernél bemutatott adatokkal. A mérőrendszer megfelel az EN 16729-2:2018 szerinti követelményeknek.

Hullámos sínkopás és sínprofil mérés

Kézi sínkopás mérő készülék
Rövidebb pályaszakaszok ellenőrzése esetén a sínek futófelületi hullámos kopásának kézi műszeres vizsgálatát a 30-300 mm-es hullámhossz tartományban végzi társaságunk. A kézi sínprofil mérés egyedi keresztmetszetek ellenőrzését teszi lehetővé mechanikus görgős letapogatással, a fő kopási paraméterek számításával és a kopott keresztmetszeti profil ábrázolásával.
www.templatemo.com / CC BY 3.0