Járművizsgálat
A Járművizsgálati tevékenység spektruma az új építésű vagy átépített vasúti járművek hatósági típusvizsgálatsorozatától a vasúti járművek üzeme, fenntartása során fellépő problémák megoldásának elősegítését célzó, okfeltáró, méréses kutatási-fejlesztési vizsgálatokig tart. A járművizsgálat hozadéka a közvetlen siklás/balesetveszély-elhárításból fakadó, nem is számszerűsíthető hasznosságú életés vagyonvédelemtől a mérések eredményei, kiértékelései nyomán foganatosított új fenntartási/üzemeltetési előírások miatt előálló jelentős költségmegtakarításokig terjed.
A hatósági típusvizsgálatok a jármű közlekedésbiztonsággal összefüggő tulajdonságai megfelelőségének igazolására szolgál. A statikus (nyomópadi) és dinamikus (ütköztetéses) szilárdságvizsgálatok során bizonyosodhatunk meg arról, hogy a várható (a vonatkozó előírásokban rögzített nagyságú) legnagyobb terheléskollektíva fellépte esetén sem szenved a jármű maradó alakváltozást. A kvázistatikus siklásvizsgálatok során a forgóvázak kifordítónyomatékát, a szekrény és az alváz torziós merevségét, illetve az ütközővonókészülékek együttműködésének megfelelőségét minősítjük.
_JARMUVIZSGALAT_KEP1
A dinamikus siklásvizsgálatok során a kerék-sín között fellépő erők futás közbeni folyamatos rögzítése szükséges, ezek célirányos kiértékelése nyomán kapunk képet a jármű siklással szembeni biztonságáról, de a vasúti pálya függőleges igénybevétele is meghatározható csakúgy, mint a maradó keresztirányú vágányeltolódással szembeni biztonság. Szintén futópróba keretében térképezhetőek fel a vizsgált jármű keresztfutás-stabilitási és utazási komfort-viszonyai.
A közlekedés biztonságának alapvető követelménye a fékrendszerek helyes működése. A leakasztásos vagy vonat-fékezéses fékútmérésekkel a jármű feliratozott féksúlya állapítható meg, míg a csúszásgátló rendszer hatásosságvizsgálata során megbizonyosodhatunk arról, hogy a jármű zord környezeti körülmények között is károsodás nélkül, biztonsággal meg tud állni. A fékdinamikai mérések érdekes színfoltja a fékberendezés súrlódó alkatrészein fellépő hőterhelés vizsgálata.
A vontatásmechanikai és energetikai vizsgálatok során a menetellenállás és a forgótömegtényező kísérleti meg-határozásán túl a vontatójárművek vonóerő-sebesség jelleggörbéi, hatásfok-jellegfelülete, villamos vontatójárműveknél a teljesítménytényező, a felhasznált és visszatáplált villamos energia, Diesel-járműveknél a fajlagos fogyasztás is ismertté válik.
Vasúti járművek külső állóhelyzeti, indítási és elhaladási, valamint belső állóhelyzeti és menet közbeni zajvizsgálata eredményeképp az üzem közbeni zajemissziót mérjük, minek meghatározott szint alatt tartása a környezetvédelem egyre hangsúlyosabb részfeladata.
www.templatemo.com / CC BY 3.0