Диагностика пути - путеизмерительная мотриса FMK 004

Системы измерения

ГЕОМЕТРИЯ ТРЕКА

Самоходная путеизмерительная мотриса EM-120 служит для измерения геометрических параметров железнодорожного пути.

Услуги:

 • Графический запись измерения
 • Автоматическая расшифровка
 • Статистический журнал
 • Оценка качества пути
 • Повторное проигривание результатов измерения

Измеряемые геометрические параметры пути:

 • Ширина колеи
 • Неровноси пути в плане
 • Положение рельсовых нитей по уровню
 • Перекос
 • Просадки
 • Кривизна
Во время измерения в реальном времени готовится графический запись и журнал измерения. Журнал содержит точные информации о неисправностьях, превышающих допускаемые границы, показатели оценки состояния пути по отдельным параметрам и суммарный показатель для выбранной длины оценки, а также статистический журнал для каждого километра. График измерения и журнал оценки имеют заголовок , в котором записаны информации идентификации измеренной линии.

На графике автоматически обозначаются следующиие информации;

 • Пикеты (через 100 м)
 • Допускаемые границы
 • Индикация кривых
 • Скорость (через 100 м)
 • Показатели оценки состояния пути
МАВ применяет многоступенчатую систему допусков (Aúj, Ahasznált, B, C, RO-LA), которое автоматически учитываются в измерительной системе: граница «Аú» для новопостроенных путей, уложенных из новых материалов, граница «Аhasznált » для новопостроенных путей, уложенных из старогодных материалов, граница «В» норм содержания после проведения путевых работ, граница «С» норм эксплуатации пути, а также для измерения линий, назначенных для движения спецсоставов RO-LA.

С путеизмерительной мотрисой EM-120 ежегодно выполняется измерение на 20-21 тысачи километрах пути.

Технические данные:

Длина:15,0 m
Осевая нагрузка:130 KN
Скорость при измерении и транспортировке:100 km/h
Съем сигналов:Механический, при помощи колес
Передача сигналов:Механическая, электронная
Запись сигналов:С комютерным управлением

Űrszelvénymérés

Mérési elv:

A mérőrendszer alapvető eleme a távmérő – ennek része a forgólézer –, mely az FMK-004-es mérőkocsiról a vágányon tolható kézi készülékre könnyen átszerelhető.
A rendszer a lézeres távolságmérés elve alapján működik: a forgó lézerforrás fénysugarakat bocsát ki, melyek a célobjektumokról visszaverődnek. Ezeket a távmérő érzékeli és a visszaverődés idejéből megállapítja azok vágánytengelytől mért távolságát, továbbá a sínkoronaszinttől értelmezett magasságát.

A lézer forgási frekvenciája 100 Hz, vagyis másodpercenként 100 fordulatot tesz. A gépi mérés maximális sebessége 100 km/h. Menet közben a lézer minden szelvényben egy pontot érzékel, ezért a mérési adatok spirálszerűen keletkeznek. Ez azt jelenti, hogy amíg a lézer egyszer körbefordul, a mérőkocsi a sebességtől függően megtesz egy bizonyos hosszúságú utat. 100 km/h sebesség esetén ez az úthossz 278 mm, így az ilyen, vagy ennél vastagabb akadályok érzékelhetők.

Az ennél keskenyebb akadályok (pl. jelzők) felméréséhez sebességcsökkentésre van szükség, amit a rendszer automatikusan jelez a mozdonyvezetőnek. A gépi mérőrendszer összhangban van a FMK-004-es mérőkocsi mechanikus vágánygeometriai rendszerével, hogy az R≤4000 m sugarú ívekben az ívpótlék meg-határozásához szükséges ívsugarat az új rendszer át tudja venni. Kézi mérés esetén az ívsugarat az operátornak manuálisan kell bevinnie, mivel a kézi űrszelvénymérő készülék a geometriai adatok közül a túlemelést és nyomtávolságot méri. A mérési adatok koordináta-rendszerének kezdőpontja a bal és jobb oldali sínszál sínkoronaszintjeit összekötő tengely („X”), valamint a vágánytengely („Y”) metszéspontja. A rendszer ezen kívül képes kezelni az ívpótlék-kifuttatást és meg tudja határozni a szomszédos vágánytengely távolságát is.

A már említett távmérőn kívül további lézerekkel és kamerákkal van felszerelve a mérőkocsi. Ezek a jármű alján találhatók és az űrszelvénymérés szempontjából nélkülözhetetlen geometriai adatokat biztosítanak (pl. nyomtávolság). A mérés érintkezésmentesen történik, tehát fejlettebb technológiának számít az eredeti, mechanikus elvű módszerhez képest. A rendszer a MÁV KFV Kft. diagnosztikai méréseknél alkalmazott adatbázisrendszerének kezelésére is képes, ezzel több műszaki adatcsatorna (vasútvonalak, szelvényezés, állomások, sebesség, vágányrendszer, kitérő, híd, alagút, útátjáró stb.) segítségével nyújt információt a mérési adatok kiértékeléséhez. A mérőkocsi helymeghatározása - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - útadóval történik, vagyis a járműkerék átmérője és a fordulatszám ismeretében meg tudja határozni a megtett út hosszát. Ennek kalibrálását minden mérési ciklus előtt el kell végezni. Az új mérőrendszer beszerzése során egy GNSS-vevő berendezés telepítésére került sor, amely lehetővé teszi a bemért akadályok GNSS-koordinátákkal történő helyazonosítását is.

Az űrszelvénybe eső objektumok azonosítása a mérőkocsi tetejére telepített videós rendszer felvételeinek segítségével lehetséges. A mérőrendszer az infravörös kamerák révén éjszakai felvételek készítésére is alkalmas, így a mérés napszaktól függetlenül végezhető.

Tesztelés, kalibrálás:

A tesztfutásokat és a kalibrációt az olasz Tecnogamma cég munkatársaival együttműködésben végeztük. A rendszer szoftvereinek telepítését követően az útadó kalibrálását, valamint az elvárt pontosságot ellenőriztük. Utóbbi részeként egy statikus és egy dinamikus tesztelés történt. Előbbire Rákos állomáson, utóbbira pedig a Soroksári út — Soroksár — Pesterzsébet vonalszakaszon – több különböző sebességgel – került sor. A mérési tartomány átlójában a ±10 mm-es pontosságot mindkét esetben a tesztkeresztmetszetek geodéziai felmérésének és a gépi űrszelvénymérés eredményeinek összehasonlításával igazoltuk. A geodéziai méréseket a MÁV ZRt. Pályalétesítményi Központ munkatársai végezték.

Összegzés:

A MÁV KFV Kft. által üzembe helyezett űrszelvénymérő és fejlett irodai kiértékelő rendszer pontosságával és gyorsaságával maximálisan megfelel a jelenkor követelményeinek, így nélkülözhetetlen segítséget nyújt a vasútvonal-üzemeltetőknek. A pálya menti objektumok helyzetének pontos meghatározása a rendkívüli küldemények továbbításának tervezéséhez megfelelő alapot biztosít.
www.templatemo.com / CC BY 3.0