Vágánydiagnosztika - FMK-007 felépítményi mérőkocsi

Mérőrendszerek

MÁV Zrt. FMK-007 pályaszámú mérőkocsijára két mérőrendszer, a járműdinamikai és a vágánygeometriai került elhelyezésre. A mérőkocsi max. 200 km/h sebességű közlekedésre és egyidejű mérésre alkalmas.
A mérőrendszerek a mérési adatokat on-line módon dolgozzák fel, de lehetőség van a mérési adatok irodai elemzésére is. A méréssel egy időben készülnek a mérési diagrammok és a különböző eredménylisták.
A mérőteremben kerültek elhelyezésre a mérőrendszerek elektronikai és számítástechnikai berendezései, valamint a szolgáltatások nyomtatását végző lézer és sornyomtatók. A jobb oldali két egységben a dinamikai, a bal oldaliban a geometriai mérőrendszer kapott helyet.

Geometriai mérőrendszer

A vágánygeometriai mérőrendszer érintkezés és torzításmentes adatokat szolgáltat. A mérőrendszer 0-70 m hullámhossz tartományban alkalmas mérésre.

Mért vágánygeometriai jellemzők:

 • Süppedés (jobb, bal sínszál)
 • Terhelt kerék süppedés (jobb, bal sínszál)
 • Irány (jobb, bal sínszál)
 • Síktorzulás (A, B, C bázison)
 • Nyomtávolság
 • Túlemelés
 • Görbület
 • Dinamikus keresztfekszint

Szolgáltatások:

 • Vágánygeometriai grafikon
 • Geometriai lokális hibák listája
 • Általános pályaállapot minősítés
 • Statisztikai értékelés

Irodai kiértékelő rendszer:


A mérőrendszer irodai rendszere biztosítja a mérési adatok visszajátszását, újraértékelését más értékelési paraméterek megadásával. A mérőrendszer fogadni tudja a dinamikai mérőrendszer, valamint egy műszaki adatbázis adatait is.

Dinamikai mérőrendszer

A járműdinamikai mérőrendszer kifejlesztését és kivitelezését a MÁV Zrt. Fejlesztési és Kísérleti Intézet szakemberei végezték. A keresztirányú és függőleges kerék/sín erők mérése direkt/indirekt eljárással történik. A csapágyerőket mindkét irányban direkt úton, erőmérő cellák mérik. A kerékpár tömegerők meghatározása viszont indirekt úton, a kerékpár keresztirányú és függőleges gyorsulásainak mérésével, majd az inercia adatok figyelembevételével számítással történik.

Dinamikai jellemzők:

 • A vágányra ható oldalirányú erő
 • Siklásbiztonsági mérőszám
 • Kiegészítő siklásbiztonsági mérőszám
 • Pályabiztonsági mérőszám
 • Függőleges relatív sínszál-terhelési mérőszám (jobb sínszál)
 • Függőleges relatív sínszál-terhelési mérőszám (bal sínszál)
 • Függőleges relatív vágány-terhelési mérőszám
 • Keresztirányú utazási komfort mérőszám
 • Függőleges utazási komfort mérőszám
 • Tényleges kiegyenlített szabad oldalgyorsulás

Szolgáltatások:

 • Járműdinamikai grafikon
 • Kiértékelési protokoll
 • Statisztikai értékelés

Műszaki adatok:

Hossz:26100 mm
Tengelyterhelés:14 t
Mérési és közlekedési maximális sebessége:200 km/h
Jelfelvétel:érintkezésmentes
Jelrögzítés:digitális
www.templatemo.com / CC BY 3.0