Híd- és alagút diagnosztika
Hidak és alagutak vizsgálatában több tízéves tapasztalattal és szakértői engedéllyel rendelkező mérnökeink, szakembereink irányításával végezzük feladatainkat. Cégünk az alábbi feladatokat tudja vállalni és végezni:
 • Meglevő hidak (vasúti, közúti, gyalogos, jelző és védőhidak), csarnokszerkezetek, darupályák időszakos és rendkívüli vizsgálata (hibafeltárás, minősítés, javítási módok meghatározása, javítás műszaki tartalmának megadása.
 • Hidak főjavításánál (mázolás, hídfacsere, teherviselő elemek javítása, cseréje) műszaki felügyelet ellátása, munka minősítése, minőségi átvétele.
 • Forgalomba helyezés előtti hídvizsgálat.
 • Próbaterhelés.
 • Acélszerkezeti gyártó és szerelő üzemek előminősítése.
 • Szakítóvizsgálat (betonacélok, betonfeszítő pászmák és acél alapanyagból kimunkált próbatestek vizsgálata 1000 kN-ig).
 • Fárasztóvizsgálat (alapanyagok, szegecselt, csavarozott és hegesztett kapcsolatok vizsgálata 500 kN-ig).
 • Hajlító és hajtogató vizsgálat.
 • Ütőmunka vizsgálat (hagyományos és műszerezett Charpy vizsgálat).
 • Metallográfiai téren: - csiszolatok makro- és mikrovizsgálata,
 • keménységmérés.
 • Hegesztett kapcsolatok geometriai és roncsolásos vizsgálatai.
 • Feszített (NF) csavaros és hegesztett kapcsolatok helyszíni roncsolásmentes vizsgálata, ellenőrzése és értékelése.
 • Nyomatékmérő csavarkulcsok ellenőrző mérése.
 • Nagyszilárdságú feszítőcsavarok és feszítőcsavaros kapcsolatok szabványos vizsgálatai.
 • Kutatási témák művelése a hidak és egyéb acélszerkezetek acél anyagai és acélszerkezeti kapcsolataival kapcsolatos tárgykörben.
 • Közlekedésépítési szerkezetekkel kapcsolatos műszaki alkalmassági vizsgálatok.
 • Beépítésre kerülő anyagok minőségi átvétele.
 • Gyártási és szerelési technológiák felülvizsgálata és véleményezése.
 • Gyártás, szerelés, építés közbeni vizsgálatok végzése, minősítési dokumentáció összeállítása.
 • Vasúti és közúti hidak megfelelőségének vizsgálata és értékelése.
 • Építés-felügyeleti vizsgálatok és ellenőrzések.
www.templatemo.com / CC BY 3.0